Erkend leerbedrijf


SBBJDammers Schilderwerken is een erkend leerbedrijf voor studenten die een stageplek of leerbaan van goede kwaliteit zoeken.

De student kan in de praktijk het beroep uitoefenen waarvoor hij/zij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen. Wij leiden de student op in de praktijk en bieden een goede, veilige en leerzame werkplek die aansluit bij de opleiding.

Omdat wij nauw samenwerken met zowel de school als met Samenwerkings-organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfs-leven (SBB) kennen wij de eisen van de opleiding en zijn in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen.

Onze praktijkopleider organiseert, bewaakt en stuurt het leerproces van de student op de werkvloer. Als eerste aanspreekpunt coacht hij de student bij zijn/haar ontwikkeling tot een sociaal, zelfstandig functionerende werknemer.